ESTUDIS TÈCNICS

Qualitat

Amb el sistema de millora contínua implantat a l'empresa des del 2001 intentem estudiar les necessitats de cada client.


Realitzem estudis del procés de producció per tal de minimitzar costos, millorar la qualitat del producte i adaptar-se a les exigències i moviments del mercat dels nostres clients, aconseguint una total satisfacció dels nostres serveis prestats.