ELS NOSTRES PROCESSOS

Desengreix Nanotecnològic

1 nanòmetre = 0,001 micres = 10E-9 metres


- Deposición de capes nanoceràmiques, generant una capa fosfats metàl·lics i òxids de zirconi sobre el metall, que prevé la corrosió i millora l'adherència.

- Reducció de l'impacte ambiental.

- Equip automàtic de dosificació per assegurar la qualitat dels banys.

- Separació i extracció contínua dels olis i greixos per assegurar la qualitat contínua del tractament.

Cataforesis

La electrodeposició catòdica (KTL) és el procés de pintat més indicat i modern amb vista a:
Protecció contra la corrosió
Poder de penetració
Disposem d'un túnel de pretractament amb 8 etapes per l'aspersió i 1 cuba de cataforesis per immersió de 36 m3 de capacitat, túnel de cataforesis i forn de polimerització.
Gruix de la capa de pintura és de 12 a 35 micres.

Pintura en líquid

La pintura líquida ofereix una flexibilitat única. Es pot fer servir com a imprimació, base, capa intermèdia, capa d'alt gruix, irregularitats de la peça o com acabat final. Altres avantatges són la fabricacions petites i la rapidesa en els canvis de color optimitzant costos per a productes especials i petites partides

Per a això disposem:

- Cabina pressuritzada de 64 m2

- Cadena aèria automàtica en continu de 126 m lineals i estufa d'assecat de 50 m2 destinada a sèries llargues. (Gàlib 1000x1000)

- Cabina de flamejat o imprimació en línia per millorar el canviar la tensió superficial i millorar l'adherència de la pintura.

- 8 Bombes d'alta pressió.

- 2 equips airless mixtes.

- 2 equips de mescla-automàtica.

- 1 cabina per a petites sèries i mostres

Pintura en Pols

Recobriment d'acabat, que proporciona millors prestacions a la peça (augmenta la protecció a la corrosió), i millora el seu aspecte. Hi ha una gran gamma d'acabats que els permet seleccionar el color i l'aspecte desitjat a el seu material. Texturats, gofrats, Marteles, llisos, brillants, mats, setinats, vernissos...


Per a això disposem de:

- Cabina en continu amb recuperació de pols, cadena aèria de 88 metres lineals dels quals 20 són de forn de curat

- Cabina en continu amb cadena aèria per a pintar sèries en líquid

- 7 Equips electrostàtics per a pintura en pols

- 4 robots amb 4 pistoles

- Cabina estàtica de 4 metres

- Forn estàtic de 4x3 metres


Serigrafia

A partir d’un logotip o dibuix que el client ens proporciona es realitza un fotolit i posterior pantalla , utilitzant-la per crear l’imatge desitjada.

Deixeu volar la imaginació i nosaltres la plasmarem.